NOWE PRODUKTY...
DODATKOWY ADRES INTERNETOWY...
Polish English Russian
 


Dotacje

» zapytania ofertowe i wybór oferty

ŁódĽ, dnia 22 paĽdziernika 2012 roku

Informujemy, iż w targach All China Leather Exhibition (Chińskie Targi Skóry), w Szanghaju zaplanowanych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (pkt. C4) na wrzesień 2012 roku nie uczestniczyli¶my ze względu na m.in. bardzo wysokie koszty przedstawione w ofercie (wynajęcie powierzchni wystawienniczej wraz z wyposażeniem).


ŁódĽ, dnia 11 czerwca 2012 roku

Informujemy, iż w dniach od 30 maja 2012 roku do 01 czerwca 2012 roku Przedsiębiorstwo Produkcyjne "CHEMIPOL" Sp. z o.o. z siedzib± w Łodzi (93-232) , ul. Lodowa 82 uczestniczyło w 22 Międzynarodowych Targach Przemysłu Obuwniczego i Skórzanego (The 22nd International Exhibition on Shoes & Leather Industry), w Guangzhou (Kanton) Chiny, w ramach realizowanego projektu pn. "Targi azjatyckie kluczem do rozwoju PP "CHEMIPOL" Sp. z o. o.", numer projektu WND- RPLD.03.02.00-00-023/11.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z w/w targów
ŁódĽ, dnia 29 maja 2012 roku

Przedsiębiorstwo Produkcyjne "CHEMIPOL" Sp. z o.o. z siedzib± w Łodzi (93-232) , ul. Lodowa 82 informuje , iż w zwi±zku z realizacj± projektu pn. "Targi azjatyckie kluczem do rozwoju PP "CHEMIPOL" Sp. z o. o.", numer projektu WND- RPLD.03.02.00-00-023/11, w dniach od 30 maja 2012 r. do 01 czerwca 2012 r. będzie uczestniczyć w 22 Międzynarodowych Targach Przemysłu Obuwniczego i Skórzanego (The 22nd International Exhibition on Shoes & Leather Industry), w Guangzhou (Kanton) Chiny.

W ramach przygotowań i uczestnictwa w targach wykonali¶my następuj±ce czynno¶ci:
1/wynajęli¶my stoisko o powierzchni 3mx6m;
2/ dokonali¶my opłaty wystawienniczej,
3/wynajęli¶my firmę transportow±, która przewiozła materiały i eksponaty na nasze stoisko,
4/opracowali¶my projekt plakatów na targi,
5/ wydrukowali¶my materiały promocyjne na targi (plakaty i torby reklamowe),
6/ zakupili¶my bilet lotniczy dla osoby, która weĽmie udział w targach.

Na wydrukowanych materiałach promocyjnych zostały umieszczone logotypy w wersji angielskiej oraz informacje po angielsku , że projekt jest współfinansowany ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.


ŁódĽ, dnia 3 listopada 2011 roku

Przedsiębiorstwo Produkcyjne "CHEMIPOL" Sp. z o.o. z siedzib± w Łodzi (93-232) , ul. Lodowa 82 informuje, iż dnia 3 listopada 2011 roku, w Łodzi została zawarta umowa o dofinansowanie nr UDA- RPLD.03.02.00-00-023/11-00, projektu o numerze WND- RPLD.03.02.00-00-023/11 w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjno¶ć, przedsiębiorczo¶ć Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie segregatory, w których znajduj± się dokumenty dotycz±ce uczestnictwa w 21 Międzynarodowych Targach Przemysłu Obuwniczego i Skórzanego (The 21st International Exhibition on Shoes & Leather Industry), Guangzhou (Kanton) Chiny w dniach 01.06.2011 r. do 03.06.2011 r. zostały oznakowane logotypami oraz umieszczona została informacja o współfinansowaniu, nazwa i numer projektu.


ŁódĽ, dnia 14 czerwca 2011 roku

Galeria zdjęć z udziału w 21 Międzynarodowych Targach Przemysłu Obuwniczego i Skórzanego (The 21st International Exhibition on Shoes & Leather Industry), Guangzhou (Kanton) Chiny, w dniach 01.06.2011 r. - 03.06.2011 r.
ŁódĽ, dnia 31 maja 2011 roku

Przedsiębiorstwo Produkcyjne "CHEMIPOL" Sp. z o.o. z siedzib± w Łodzi (93-232), ul. Lodowa 82 informuje , iż zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu będzie uczestniczyć w dniach od 01 czerwca 2011 r. do 03. czerwca 2011 r. w 21 Międzynarodowych Targach Przemysłu Obuwniczego i Skórzanego (The 21st International Exhibition on Shoes & Leather Industry), Guangzhou (Kanton) Chiny.

W ramach przygotowań i uczestnictwa w targach wykonali¶my następuj±ce czynno¶ci:
1/wynajęli¶my stoisko o powierzchni 3mx6m;
2/ dokonali¶my opłaty wystawienniczej,
3/wynajęli¶my firmę transportow±, która przewiozła materiały i eksponaty na nasze stoisko,
4/opracowali¶my projekt plakatów na targi,
5/ wydrukowali¶my materiały promocyjne na targi (plakaty, foldery, notatniki małe),
6/ zakupili¶my bilety lotnicze dla 3 osób, które wezm± udział w targach.


Strona główna O firmie Oferta Kontakt
Arges Internet